Starfssvið

Helstu svið

Auðlinda- og orkuréttur
Lögmenn stofunnar búa yfir reynslu á sviði auðlindaréttar, m.a. varðandi hafréttarmálefni og alþjóðlegs náttúruauðlindaréttar. Þá sérhæfa starfsmenn stofunnar sig einnig í orkurétti varðandi virkjanir og dreifingu raforku.Áreiðanleikakannanir
Lögmenn stofunnar hafa komið að gerð fjölda áreiðanleika-kannana vegna sölu og fjármögnunar fyrirtækja, stórra sem smárra.

Barnaréttur
Lögmenn stofunnar veita ráðgjöf í forsjármálum og barnaverndarmálum. Þá er einnig veitt ráðgjöf vegna umgengnisréttar og meðlagsmála.

Dánarbússkipti og skiptastjórn
Lögmenn stofunnar hafa víðtæka og mikla reynslu af skiptastjórn dánarbúa og þrotarbúa sem og fjárslita á milli hjóna og sambúðarfólks.

Erfðir
Lögmenn stofunnar hafa árum saman veitt ráðgjöf í erfðamálum, m.a. við gerð erfðaskráa og um einkaskipti dánarbúa. Einnig er veitt ráðgjöf og hagmunagæsla við opinber skipti.

Fasteignaréttur
Lögmenn stofunnar sinna ýmsum verkefnum á sviði fasteigna-réttar, m.a. hagsmunagæslu vegna fasteignakaupa, svo og vegna byggingar- og skipulagsmála.

Félaga- og fyrirtækjaréttur
Lögmenn stofunnar hafa langa reynslu af stofnun fyrirtækja, breytinga á samþykktum, gerð hluthafasamkomulaga ofl. er lýtur að félaga- og fyrirtækjarétti.

Gjaldþrotaréttur og skiptastjórn
Lögmenn stofunnar hafa víðtæka og mikla reynslu af skiptastjórn þrotabúa og dánarbúa, sem og fjárslita milli hjóna.

Hjúskapur/ sambúð – skilnaðarmál
Lögmenn stofunnar hafa áralanga reynslu af ráðgjöf við einstaklinga á þessu sviði og koma m.a. að gerð kaupmála og sambúðarsamninga, fjárskiptasamninga og ráðgjöf vegna skilnaðar og sambúðarslita.

Innheimtur
Lögmenn hafa áratuga langa reynslu af innheimtu.Við sjáum um innheimtu skulda og krafna fyrir fyrirtæki og einstaklinga.Málflutningur
Lögmenn stofunnar hafa víðtæka reynslu af flutningi mála fyrir héraðsdómstólum og Hæstarétti Íslands, einnig Félagsdómi og ýmsum úrskurðarnefndum.

Samkeppnisréttur
Lögmenn stofunnar hafa reynslu af rekstri samkeppnismála fyrir samkeppnisyfirvöldum og hafa þeir annast þjónustu við fyrirtæki vegna samruna og yfirtöku, auk almennrar ráðgjafar.

Sáttamiðlun
Lögmenn stofunnar hafa menntun og reynslu í sáttamiðlun og taka að sér verkefni á því sviði.

Skaðabóta- og vátryggingaréttur
Lögmenn stofunnar hafa áralanga reynslu af rekstri skaðabótamála, vegna umferðar-, vinnu- og annarra slysa, gagnvart tryggingafélögum, svo og flutt fjölda mála fyrir dómstólum, Úrskurðarnefnd vátryggingamála, Úrskurðarnefnd almannatrygginga og endurkröfunefnd.

Stjónsýsluréttur
Lögmenn stofunnar hafa reynslu af meðferð mála fyrir stjórnvöldum, stjórnsýslunefndum og fyrir Umboðsmanni Alþingis.

Vinnuréttur
Lögmenn stofunnar hafa mikla reynslu af vinnuréttarmálum, hvort sem er fyrir launþega, stéttarfélög eða atvinnurekendur. Þá hafa lögmenn stofunnar reynslu af flutningi vinnuréttarmála fyrir almennum dómstólum og Félagsdómi.

Verktakaréttur
Lögmenn stofunnar sérhæfa sig í gerð samninga tengdum verktakarétti og stórframkvæmdum.

Réttargæsla
Lögmenn stofunnar hafa mikla reynslu af réttargæslustörfum á rannsóknarstigi og fyrir dómstólum.

Verjendastörf
Lögmenn stofunnar hafa mikla reynslu af því að taka að sér verjendastörf á rannsóknarstigi og fyrir dómstólum.